avís legal

La informació d’aquestes pàgines web, del facebook, de portals i similars on Llars.net Agents Immobiliaris publica la seva oferta immobiliaria o de qualsevol altra mitjà que Llars.net Agents Immobiliaris utilitza per difondre els seus productes, té com a objectiu informar l’usuari.

Tota la informació que contenen és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

La responsabilitat de la utilització de la informació és de l’usuari. Llars.net Agents Immobiliaris es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar-ne o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Llars.net Agents Immobiliaris rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web i similars no elaborades per Llars.net Agents Immobiliaris, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de Llars.net Agents Immobiliaris

Llars.net Agents Immobiliaris rebutja la responsabilitat de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

La reproducció, l’ús, la distribució, la comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i similars i que es faci sense l’autorització Llars.net Agents Immobiliaris són infraccions que es castiguen segons la legislació vigent.

Les úniques adreces oficials de llars.net agents Immobiliaris a Internet són:
https://www.ramblavidal21.cat
http://www.llars.net
http://www.llars.com
http://www.llars.cat
http://www.llars.org
http://www.llars.es
http://www.facebook.com/llars.net

Dades de la companyia

Llars.net és el nom comercial de Pisos i Cases Vilanova, SL, amb domicili social al carrer de Josep Llanza, número 27, local dreta. 08800 – Vilanova i la Geltrú. CIF. B-65.493.611.

Drets de Propietat Industrial, Marques i Patents

Llars.net Agents immobiliaris i el seu logotip és una Marca Registrada propietat de Pisos i Cases Vilanova, SL. Resta prohibida qualsevol difusió o utilització del logotip ni la Marca, sense l’autorització escrita i expressa del propietari de la mateixa.